Financovanie projektu

Cena za dielo uvedená v cenovej ponuke je konečná, zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela, vrátane všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako obchodné prirážky, dovozné prirážky a všetky vedľajšie rozpočtové náklady, vrátane mechanizácie, náklady na dopravu, spracovanie a likvidáciu odpadu a všetky pridružené výkony. Cena dodávky vykonania zmeny alebo naviac práce, prípadne zmeny dohodnutého vybavenia predmetu diela nie je zahrnutá v cene diela a bude dohodnutá v príslušnom dodatku.


Spôsob financovaniaSpôsob financovania po ukončení jednotlivých etáp:

 1. Výkopové práce, betonáž základov, uloženie DT tvárnic, uloženie kanalizácie
 2. Prívod vody, štrkové lôžko, kari siete, betonáž deky
 3. Vyhotovenie hydroizolácie, vymurovanie obvodových stien, priečnych stien a priečok
 4. Zhotovenie vencov, zhotovenie stropu, krovu, uloženie škridle a zvodov
 5. Zhotovenie elektroinštalácie, vody, odpadov, stierkových omietok
 6. Uloženie spodnej izolácie, podlahové kúrenie, osadenie rozdeľovača, zhotovenie poterov
 7. Zhotovenie sadrokartónov, maľovky, osadenie vypínačov
 8. Zateplenie obvodových stien, zhotovenie podhľadov, presieťkovanie, fasáda


Finančný produkt


Naša spoločnosť Vám vie zrealizovať výstavbu rodinného domu (hrubá stavba) z vlastných zdrojov, ktorým môžeme pomôcť pri finančnom zabezpečení stavby, pokiaľ je stavba financovaná cez hypotekárny úver.

Princíp spočíva v tom, že zákazníkovi poskytneme pôžičku na prefinancovanie spodnej stavby a hrubej stavby, čo umožní banke uvoľniť splátku hypotekárneho úveru na základe zavkladovania rozostavenej stavby do Katastra nehnuteľností na list vlastníctva.

 • Podmienkou je, aby mal zákazník od banky prísľub o poskytnutí hypotekárneho úveru (certifikát).
 • Naša pôžička je poskytnutá na nevyhnutný čas od začatia výstavby po zaplatenie prvej splátky hypotekárneho úveru (cca 2 – 3 mesiace).
 • Podmienky našej poskytnutej pôžičky budú individuálne dohodnuté s každým zákazníkom, ktorý prejaví záujem.


Zaujalo Vás naše financovanie? 

Kontaktuje nás!